Trybunał Konstytucyjny

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Wydane zatem rozstrzygnięcia w sprawach przesyłowych mogą mieć zatem najbardziej istotny wpływ na stosunki pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami. Dotychczas Trybunał dwukrotnie wypowiadał się na temat kontrowersyjnej wykładni Sądu Najwyższego dopuszczającej nabycie przez zasiedzenie służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa. Poniżej lista spraw zakończonych i otwartych.

 1. P 28/13 – pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu
 2. P 28/13 – pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu – uzupełnienie/załącznik
 3. P 28/13 – pytanie prawne Sądu Okręgowego we Wrocławiu – uzupełnienie/załącznik
 4. P 28/13 – stanowisko Prokuratora Generalnego
 5. P 28/13 – stanowisko Sejmu
 6. P 28/13 – postanowienie Trybunału Konstytucyjnego
 7. P 47/13 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 8. P 47/13 – stanowisko Sejmu
 9. P 47/13 – stanowisko Prokuratora Generalnego
 10. P 47/13 – postanowienie Trybunału Konstytucyjnego
 11. P 10/16 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 12. P 10/16 – stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
 13. P 10/16 – stanowisko Prokuratora Generalnego
 14. P 10/16 – stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
 15. P 10/16 – stanowisko Sejmu
 16. P 11/16 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 17. P 11/16 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu – uzupełnienie/załącznik
 18. P 14/16 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Grudziądzu
 19. P 18/16 – pytanie prawne Sądu Rejonowego w Brodnicy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.