Polecana literatura

  1. Gerard Bieniek – „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna”, Wydawnictwo: LexisNexis
  2. Grzegorz Matusik – „Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu”, Wydawnictwo: LexisNexis
  3. Bartosz Rakoczy – „Służebność przesyłu w praktyce”, Wydawnictwo: LexisNexis
  4. Piotr Lewandowski – „Służebność przesyłu w prawie polskim” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
  5. Roman Dziczek – „Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
  6. Bartosz Rakoczy – „Zasiedzenie służebności przesyłu” Wydawnictwo: LexisNexis
  7. Małgorzata Balwicka-Szczyrba – „Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
  8. Jerzy Dąbek, Monika Nowakowska, Piotr Zamroch – „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną”, Wydawnictwo: Replika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.