Kilka tygodni temu na blogu zamieściłem krótką informację o uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 34/17, zgodnie z którą: W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie. Wydany wówczas komunikat w dosyć skromny sposób ukazał argumenty dla zasadności powyższego stanowiska, nie mniej jednak świeżo opublikowane uzasadnienie pozwala nieco lepiej zrozumieć przedmiotową uchwałę. Jak to zazwyczaj bywa, Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności przystąpił

W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego przebiegu niż istniejący. Uchwałę o takiej treści podjął Sąd Najwyższy w dniu 26 lipca br. w sprawie III CZP 28/17. O sprawie miałem przyjemność informować już kilka tygodni temu. Rzecz ponownie ląduje na łamach bloga, ponieważ na stronach Sądu Najwyższego pojawiło się właśnie uzasadnienie przedmiotowej uchwały i z tego też powodu, należałoby bliżej przyjrzeć się argumentom wyprowadzonym przez 3-osobowy skład sędziowski. Przypomnieć należy, że sprawa dotyczyła tzw. zaszłości

Służebność przesyłu można ustanowić na prawie użytkowania wieczystego. Wydaję się zatem, że spory dotyczące tej „konstrukcji” prawnej po wydanej uchwale powinny się zakończyć, tymczasem nic bardziej mylnego. Uzasadnienie jakże ważnej uchwały przede wszystkim z punktu widzenia przedsiębiorcy… zawiera bowiem odpowiedź na pytanie, z jakich to przyczyn Sąd Najwyższy odmówił prawa użytkownikowi wieczystemu do żądania ustanowienia służebności przesyłu w sytuacji, gdy urządzenia przesyłowe powstały na nieruchomości należącej do Skarbu Państwa przed datą 1 luty 1989 r. Wskazana wyżej data nie jest przypadkowa. Stanowi ona koniec obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej, zgodnie

W dniu wczorajszym Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 34/17 rozpoznał przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie bardzo ważne zagadnienie prawne: „Czy w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu dopuszczalne jest wydanie na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione?​ Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą: W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o

1 2 3 9 Strona 1 z 9