Dziś wracam do tematu ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Należałoby użyć sformułowania „znowu” ponieważ wydawało się, że temat został już całkowicie wyczerpany i dostatecznie wyjaśniony uchwałą w sprawie III CZP 101/16. Przypomnę, że we wskazanym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że co do samej zasady możliwe jest ustanowienie służebności na użytkowaniu wieczystym, jednakże nie we wszystkich przypadkach. „Przypadek” to ten, w którym urządzenia powstały w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej na nieruchomości Skarbu Państwa nieobciążonej użytkowaniem wieczystym. W takim razie roszczenie użytkownika wieczystego powinno być oddalone. A przynajmniej

Każdy właściciel, który rozpoczął lub już zakończył proces regulowania sytuacji prawnej swojej nieruchomości doskonale zdaje sobie sprawę, że podstawowymi skutkami roszczeń przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w związku z istnieniem urządzeń przesyłowych jest potencjalna możliwość uzyskania: wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Niestety, wystąpienie przez właściciela z inicjatywą sądową w celu uzyskania powyższych ekwiwalentów powoduje otwarcie dwóch, odrębnych od siebie postępowań, których koszty wstępnie należy ponieść. Z tej przyczyny część właścicieli ogranicza się do wszczęcia jednego z powyższych postępowań i jest to całkowicie zrozumiałe. W ten

Podstawową rzeczą dla każdego właściciela nieruchomości obciążonej urządzeniami przesyłowymi jest informacja, ile wynosi wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. I to bez znaczenia czy dotyczy to urządzeń już wybudowanych czy też projektowanych. W zasadzie niemal w każdym przypadku, kiedy rozmawiam z poszczególnymi właścicielami na tematy przesyłowe, zostaje zadane pytanie: – Panie, a ile ja z tego będę miał?…  Pytanie, choć bardzo bezpośrednie, jest jak najbardziej uzasadnione. Osoby, których nieruchomości są lub będą obciążone urządzeniami przesyłowymi mają pełne prawo do właściwego wynagrodzenia, bowiem to ich własność dozna lub będzie doznawać określonych

Tytuł wpisu stanowi zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, który przekazał do rozstrzygnięcia ciekawą  i ważną z praktycznego punktu widzenia sprawę Sądowi Najwyższemu (III CZP 118/17). I nie jest to problem nowy w sprawach przesyłowych. Od dawna bowiem w środowisku zajmującym się szeroko pojętymi sprawami związanymi z urządzeniami przesyłowymi trwa spór dotyczący określania obszaru ograniczenia prawa własności lub użytkowania wieczystego. Trudno się tej sytuacji dziwić, wszak pomiędzy właścicielami i użytkownikami wieczystymi a przedsiębiorcami przesyłowymi istnieje sprzeczność interesów, co sprowadza całą polemikę do kwestii podstawowej, a mianowicie wynagrodzenia z

1 2 3 11 Strona 1 z 11