W ostatnich miesiącach do Sądu Najwyższego wpłynęły dwa kolejne zagadnienia prawne dotyczące ogólnie znanego już tematu, a mianowicie zasiedzenia służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych. Tym razem sądem pytającym był Sąd Okręgowy w Opolu, który postanowieniem z 10 sierpnia oraz z 14 sierpnia br. przedstawił dwa następujące zagadnienia prawne: Czy można uznać, że właściciel urządzeń przesyłowych, będący jednocześnie właścicielem nieruchomości, na których są one posadowione, a który sprzedaje nieruchomość i nie zastrzega sobie w żaden sposób prawa do korzystania z nieruchomości w zakresie urządzeń przesyłowych, był posiadaczem w dobrej wierze

Dziś przedmiotem wpisu będzie garść porad dla właścicieli nieruchomości oraz użytkowników wieczystych, którzy zmagają się (lub będą podejmować sprawę) z dosyć często spotykanym problemem, a mianowicie „zasiedzeniem służebności”. Problem ten jest niemal nieodzownym elementem każdego postępowania mającego uregulować stosunki pomiędzy właścicielem (użytkownikiem wieczystym) gruntu, a przedsiębiorcą co do urządzeń przesyłowych wybudowanych ponad 20 czy też 30 lat temu. Już od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem napisania kilku słów o tej odwiecznej bolączce osób zmagających się z tym problemem. Poniżej lista najważniejszych (w mojej ocenie) kwestii, które powinieneś rozważyć w

Jak już zapewne wiecie, Sąd Najwyższy dwa dni temu w sprawie III CZP 50/17 podjął uchwałę w przedmiocie nabycia przez przedsiębiorcę służebności gruntowej z mocy prawa na byłych gruntach Skarbu Państwa. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. ​1. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe – na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) – własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy

Przyszedł czas na rozstrzygnięcie jednego z najważniejszych zagadnień prawnych 2018 roku. We wpisie z 15 stycznia br. poruszyłem kilka najważniejszych spraw, które oczekują na „finalizację”. Jedną z nich jest kwestia powstania z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w ramach urządzeń przesyłowych wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa. Już jutro Sąd Najwyższy w rozpoznawanej sprawie pod sygnaturą III CZP 50/17 wyda uchwałę w zakresie następującego problemu: 1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia

1 2 3 12 Strona 1 z 12