Wszystkie wpisy

Przemysław Sikora

Trybunał Konstytucyjny

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Wydane zatem rozstrzygnięcia w sprawach przesyłowych mogą mieć zatem najbardziej istotny wpływ na stosunki pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami. Dotychczas

Czytaj dalej

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w zakresie służebności przesyłu wypowiadał się już wielokrotnie. Niniejsza lista orzeczeń ma na celu ułatwienie szybkiego i łatwego zapoznania się z tymi rozstrzygnięciami i poglądami, które uważam za

Czytaj dalej

Sądy Rejonowe

Służebność przesyłu już nierozerwalnie stanowi przedmiot rozstrzygnięć Sądów Rejonowych. Orzecznictwo tych sądów ma wymiar niezwykle istotny. Niejednokrotnie wydane rozstrzygnięcia na szeroki temat służebności przesyłu zawierają poglądy, które są w istocie zaprzeczeniem

Czytaj dalej

Sądy Okręgowe

Orzecznictwo Sądów Okręgowych na temat służebności przesyłu ma już swoją niezłą historię. Wydanych rozstrzygnięć jest bardzo dużo i ich znajomość jest bardzo cenna a jest tak przynajmniej z dwóch powodów.

Czytaj dalej
1 2 Strona 1 z 2