Jak już zapewne wiecie, Sąd Najwyższy dwa dni temu w sprawie III CZP 50/17 podjął uchwałę w przedmiocie nabycia przez przedsiębiorcę służebności gruntowej z mocy prawa na byłych gruntach Skarbu Państwa. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. ​1. Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe – na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) – własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy

Przyszedł czas na rozstrzygnięcie jednego z najważniejszych zagadnień prawnych 2018 roku. We wpisie z 15 stycznia br. poruszyłem kilka najważniejszych spraw, które oczekują na „finalizację”. Jedną z nich jest kwestia powstania z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w ramach urządzeń przesyłowych wybudowanych na gruntach Skarbu Państwa. Już jutro Sąd Najwyższy w rozpoznawanej sprawie pod sygnaturą III CZP 50/17 wyda uchwałę w zakresie następującego problemu: 1) Czy uzyskanie na własność przez przedsiębiorstwo państwowe urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomościach należących wówczas do Skarbu Państwa, na podstawie ustawy z dnia

Dziś wracam do tematu ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Należałoby użyć sformułowania „znowu” ponieważ wydawało się, że temat został już całkowicie wyczerpany i dostatecznie wyjaśniony uchwałą w sprawie III CZP 101/16. Przypomnę, że we wskazanym orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że co do samej zasady możliwe jest ustanowienie służebności na użytkowaniu wieczystym, jednakże nie we wszystkich przypadkach. „Przypadek” to ten, w którym urządzenia powstały w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej na nieruchomości Skarbu Państwa nieobciążonej użytkowaniem wieczystym. W takim razie roszczenie użytkownika wieczystego powinno być oddalone. A przynajmniej

Każdy właściciel, który rozpoczął lub już zakończył proces regulowania sytuacji prawnej swojej nieruchomości doskonale zdaje sobie sprawę, że podstawowymi skutkami roszczeń przeciwko przedsiębiorcy przesyłowemu w związku z istnieniem urządzeń przesyłowych jest potencjalna możliwość uzyskania: wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Niestety, wystąpienie przez właściciela z inicjatywą sądową w celu uzyskania powyższych ekwiwalentów powoduje otwarcie dwóch, odrębnych od siebie postępowań, których koszty wstępnie należy ponieść. Z tej przyczyny część właścicieli ogranicza się do wszczęcia jednego z powyższych postępowań i jest to całkowicie zrozumiałe. W ten

1 2 3 4 12 Strona 2 z 12