Sądy Apelacyjne nie wypowiadają się na temat służebności przesyłu tak często jak Sądy Okręgowe. Nie oznacza to jednak, że ich rozstrzygnięcia nie są warte uwagi. Jest bowiem wręcz przeciwnie. Sądy te wypowiadają się na temat służebności przesyłu najczęściej przy rozpoznawaniu pozwów o zapłatę wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości w związku z lokalizacją urządzeń przesyłowych. Nie ukrywam, że lista jest w fazie budowy. Mogę obiecać, że w najbliższym czasie będzie bardziej okazała. SA w Łodzi – I ACa 85/13 – Przeniesienie posiadania służebności Skarbu Państwa a przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw energetycznych SA

Sądy administracyjne być może rzadko wypowiadają się w przedmiocie służebności przesyłu. Nie jest to żadne zaskoczenie wszak rozpoznają zupełnie inne sprawy. Nie zmienia to jednak faktu, że uzasadnienia wyroków czasami zawierają cenne uwagi na temat tej instytucji. W tej części bazy orzecznictwa będę starał się zwrócić uwagę na rozstrzygnięcia i poglądy związane z administracyjnym wywłaszczeniem nieruchomości celem lokalizacji urządzeń przesyłowych, odszkodowaniem za wywłaszczenie oraz pozycją przedsiębiorstw przesyłowych w prawie administracyjnym. Poniższa lista jest absolutnie otwarta oraz znajduje się w budowie co oznacza, że będzie aktualizowana. I SA/Rz 928/09 – Wyrok

Gerard Bieniek – „Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna”, Wydawnictwo: LexisNexis Grzegorz Matusik – „Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu”, Wydawnictwo: LexisNexis Bartosz Rakoczy – „Służebność przesyłu w praktyce”, Wydawnictwo: LexisNexis Piotr Lewandowski – „Służebność przesyłu w prawie polskim” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A. Roman Dziczek – „Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A. Bartosz Rakoczy – „Zasiedzenie służebności przesyłu” Wydawnictwo: LexisNexis Małgorzata Balwicka-Szczyrba – „Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych – właścicieli urządzeń przesyłowych” Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A. Jerzy Dąbek, Monika Nowakowska, Piotr

1 10 11 12 Strona 12 z 12