Podstawową rzeczą dla każdego właściciela nieruchomości obciążonej urządzeniami przesyłowymi jest informacja, ile wynosi wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. I to bez znaczenia czy dotyczy to urządzeń już wybudowanych czy też projektowanych. W zasadzie niemal w każdym przypadku, kiedy rozmawiam z poszczególnymi właścicielami na tematy przesyłowe, zostaje zadane pytanie: – Panie, a ile ja z tego będę miał?…  Pytanie, choć bardzo bezpośrednie, jest jak najbardziej uzasadnione. Osoby, których nieruchomości są lub będą obciążone urządzeniami przesyłowymi mają pełne prawo do właściwego wynagrodzenia, bowiem to ich własność dozna lub będzie doznawać określonych

Tytuł wpisu stanowi zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Olsztynie, który przekazał do rozstrzygnięcia ciekawą  i ważną z praktycznego punktu widzenia sprawę Sądowi Najwyższemu (III CZP 118/17). I nie jest to problem nowy w sprawach przesyłowych. Od dawna bowiem w środowisku zajmującym się szeroko pojętymi sprawami związanymi z urządzeniami przesyłowymi trwa spór dotyczący określania obszaru ograniczenia prawa własności lub użytkowania wieczystego. Trudno się tej sytuacji dziwić, wszak pomiędzy właścicielami i użytkownikami wieczystymi a przedsiębiorcami przesyłowymi istnieje sprzeczność interesów, co sprowadza całą polemikę do kwestii podstawowej, a mianowicie wynagrodzenia z

Każdy „Nowy Rok” zawsze wydaje się przełomowy. Staramy się w nim zrealizować własne plany czy też oczekujemy pozytywnych efektów naszych przyszłych działań. Nie inaczej jest również ze sprawami przesyłowymi. To bowiem w tym roku mają się rozstrzygnąć istotne sprawy dla każdej osoby, której nieruchomość lub prawo jest obciążone urządzeniami przesyłowymi. Jedną z nich jest kwestia zgodności z Konstytucją wykładni Sądu Najwyższego o służebności gruntowej (P 10/16 i P 7/17), nie mniej jednak nie wiadomo kiedy Trybunał wyznaczy termin rozprawy… Ale to nie koniec. Wszyscy bowiem oczekują (sędziowie również…) na rozstrzygnięcie

Ostatnio zawitałem na stronie Trybunału Konstytucyjnego celem ustalenia, na jakim etapie znajduje się sprawa P 10/16, o której miałem przyjemność wspomnieć kilka razy na blogu. Oczywiście status sprawy jest nadal taki sam, tzn. nie wyznaczono dotychczas terminu rozprawy, nie mniej jednak okazało się, że do TK wpłynęły trzy kolejne pytania prawne dotyczące zgodności wykładni sądowej z Konstytucją RP obejmującej zasiedzenie służebności gruntowej na potrzeby urządzeń przesyłowych przez Skarb Państwa lub przedsiębiorstwo przesyłowe. Tym razem pytania prawne przedstawił Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Wszystkie sprawy z

1 2 3 4 5 12 Strona 3 z 12