Trzyletni termin roszczenia o zapłatę dla działalności gospodarczej

Pierwsze majowe rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym już za nami.

W dniu 12 maja br. Sąd Najwyższy rozpoznając zagadnienie prawne pod sygn. akt III CZP 5/17 przedstawione przez Sąd Okręgowy w Poznaniu o treści:

„Czy roszczenie wspólników spółki cywilnej będących osobami fizycznymi, którzy na nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego prowadzą hotel, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości w związku z przebiegiem przez nią gazociągu należącego do przedsiębiorcy przesyłowego, przedawnia się w terminie 3 czy 10 lat?”

podjął uchwałę:

Roszczenie osób fizycznych, wspólników spółki cywilnej, którzy na nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego prowadzą hotel, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości w związku z przebiegiem przez nią gazociągu należącego do przedsiębiorcy przesyłowego przedawnia się w terminie trzech lat.

W podanym komunikacie wskazano, że problemem było ustalenie związku funkcjonalnego dochodzonego roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą przez powodów ( tutaj polegającą na prowadzeniu hotelu ).

Sąd Najwyższy podkreślił, że wspomniany związek w rozpoznawanej sprawie istnieje, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest w pewnym zakresie limitowane na skutek przebiegającego przez nieruchomość gazociągu. Jako przykład podano brak możliwości rozbudowy hotelu czy też budowy parkingu na terenie zajmowanym przez linię gazociągową.

W tej konkretnej sprawie byłem zwolennikiem przyjęcia 10 – letniego terminu przedawnienia, dlatego też o sprawie poinformuję ponownie po publikacji uzasadnienia uchwały.

Pozostała zatem jeszcze jedna majowa rozprawa przesyłowa do rozstrzygnięcia, która dla praktyki sądowej jest fundamentalna.

Chodzi o możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. W poprzednich wpisach opowiedziałem się za dopuszczalnością tej konstrukcji prawnej. Mam nadzieję, że tym razem moja ocena będzie trafna 🙂

Posiedzenie odbędzie się już jutro o godzinie 9:00.

Zatem do jutra!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.