Sądy Apelacyjne

Sądy Apelacyjne nie wypowiadają się na temat służebności przesyłu tak często jak Sądy Okręgowe. Nie oznacza to jednak, że ich rozstrzygnięcia nie są warte uwagi. Jest bowiem wręcz przeciwnie. Sądy te wypowiadają się na temat służebności przesyłu najczęściej przy rozpoznawaniu pozwów o zapłatę wynagrodzeń za korzystanie z nieruchomości w związku z lokalizacją urządzeń przesyłowych. Nie ukrywam, że lista jest w fazie budowy. Mogę obiecać, że w najbliższym czasie będzie bardziej okazała.

  1. SA w Łodzi – I ACa 85/13 – Przeniesienie posiadania służebności Skarbu Państwa a przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw energetycznych
  2. SA w Warszawie – VI ACa 1566/14 – Rozpoznanie zarzutu zasiedzenia w procesie na rzecz osoby trzeciej w stosunku do stron procesu
  3. SA w Łodzi  – I ACa 520/13 – Rozpoczęcie posiadania służebności gruntowej o treści służebności przesyłu rozpoczyna się z momentem przekazania linii do eksploatacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.