Sądy Administracyjne

Sądy administracyjne być może rzadko wypowiadają się w przedmiocie służebności przesyłu. Nie jest to żadne zaskoczenie wszak rozpoznają zupełnie inne sprawy. Nie zmienia to jednak faktu, że uzasadnienia wyroków czasami zawierają cenne uwagi na temat tej instytucji. W tej części bazy orzecznictwa będę starał się zwrócić uwagę na rozstrzygnięcia i poglądy związane z administracyjnym wywłaszczeniem nieruchomości celem lokalizacji urządzeń przesyłowych, odszkodowaniem za wywłaszczenie oraz pozycją przedsiębiorstw przesyłowych w prawie administracyjnym. Poniższa lista jest absolutnie otwarta oraz znajduje się w budowie co oznacza, że będzie aktualizowana.

 1. I SA/Rz 928/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie – Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu a podatek dochodowy od osób prawnych
 2. II FSK 380/09 – Wyrok NSA – Brak nieruchomości władnącej to brak służebności gruntowej
 3. II SA/Bd 643/08 – Wyrok WSA w Bydgoszczy – Obowiązywanie ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli nie oznacza, że urządzenia wybudowano w jej trybie
 4. II SA/Ol 701/09 – Wyrok WSA w Olsztynie – Wycena nieruchomości
 5. II SAB/Wa 390/12 – Wyrok WSA w Warszawie – Zakres informacji publicznej w zakresie urządzeń przesyłowych
 6. I OSK 851/10 – Wyrok NSA – Obowiązek przedsiębiorstw energetycznych do udzielania informacji publicznej
 7. I OSK 3103/14 – Wyrok NSA – Obowiązek udzielenia informacji publicznej przez przedsiębiorstwo telekomunikacyjne
 8. II SA/Bk 383/15 – Wyrok WSA w Białymstoku – Zdolność sądowa oddziału spółki w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 9. II SAB/Wa 629/14 – Wyrok WSA w Warszawie – Przedsiębiorstwo gazownicze jako podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej
 10. II SAB/Wa 536/14 – Wyrok WSA w Warszawie – Dokumenty dotyczące lokalizacji, budowy, posadowienia i eksploatacji urządzeń gazowych jako informacja publiczna
 11. I OSK 2031/13 – Wyrok NSA – Roszczenia cywilnoprawne strony a obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez podmiot wykonujący zadania publiczne
 12. I OSK 537/13 – Wyrok NSA – Określenie w planie miejscowym szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury technicznej
 13. II SA/Rz 543/14 – Wyrok WSA w Rzeszowie – Warunki wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
 14. II SA/Kr 538/13 – Wyrok WSA w Krakowie – Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu jako zagadnienie wstępne dla wydania decyzji wywłaszczeniowej
 15. II SA/Rz 33/13 – Wyrok WSA w Rzeszowie – Nieuwidocznienie przebiegu inwestycji celu publicznego w części graficznej planu miejscowego a możliwość ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
 16. I OSK 197/09 – Wyrok NSA – Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
 17. I OSK 147/13 – Wyrok NSA – Przedawnienie roszczeń administracyjnoprawnych
 18. I OSK 2594/12 – Wyrok NSA – Operat szacunkowy jako podstawa decyzji określającej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.