Polityka prywatności i zastrzeżenia prawne

Dane osobowe

Blog może gromadzić dane osobowe autorów komentarzy (adres IP, adres e-mail oraz imię i nazwisko, gdy zostaną podane).

Administratorem danych osobowych jest Administrator bloga, który przetwarza dane w celu właściwego prowadzenia bloga zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 ze zm. ).

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do funkcjonowania bloga.

Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane z uwzględnieniem ich szczególnej ochrony oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administrator udostępnia dane gromadzone w serwisie właściwym organom władzy publicznej nie ponosząc odpowiedzialności wobec użytkownika z tytułu takiego ujawnienia jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawne.

 

Komentarze

Użytkownik zobowiązuje się do nieumieszczania w komentarzach jakichkolwiek treści o charakterze naruszającym prawo, jak również dobra osobiste innych osób.

Użytkownik zobowiązuje się także do niewykorzystywania komentarzy do reklamowania lub promowania jakichkolwiek przedsięwzięć.

Administrator nie analizuje treści komentarzy, jednakże jest uprawniony do usuwania bez uzasadnienia wszelkich komentarzy, jak również do niezatwierdzenia umieszczonego przez użytkownika komentarza.

W przypadku uzyskania przez Administratora wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze komentarza, Administrator usunie taki komentarz. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy umieszczone przez użytkownika treści naruszają dobra osobiste oraz prawa autorskie lub pokrewne osób trzecich.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za komentarze. W przypadku umieszczenia w ramach komentarza hiperłącz do innych stron internetowych lub treści, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych i treści, do których odsyłają takie hiperłącza.

 

Pliki cookies

Blog używa plików cookies. Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika.

Dane te mogą być odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z tego samego urządzenia końcowego.

Przeglądarki internetowe i inne oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiana ustawień plików cookies może zostać dokonana w ustawieniach przeglądarki internetowej (lub innego oprogramowania). Zmiana taka może skutkować utrudnieniami w korzystaniu z bloga.

Szczegółowe informacje o plikach cookies można uzyskać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Pliki cookies są używane jedynie w celach usprawnienia i ułatwienia korzystania z bloga. Ich celem jest dopasowanie wyglądu bloga oraz zbieranie anonimowych statystyk, w jaki sposób użytkownicy używają strony, co pomaga w poprawianiu funkcjonalności i zawartości strony.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji tożsamości konkretnych użytkowników na podstawie przechowywanych w nich informacji.

 

Zastrzeżenia prawne

Artykuły umieszczone na niniejszym blogu mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz nie opisują kompleksowo zagadnień, które są w nich poruszane.

Żaden z artykułów oraz materiałów umieszczonych na niniejszym blogu nie ma charakteru kompletnej porady prawnej i autor nie bierze odpowiedzialności za zastosowanie prezentowanych na blogu poglądów do konkretnych sytuacji prawnych czy procesowych przez czytelników.

Wszelkie materiały i artykuły publikowane na niniejszej stronie chronione są prawem autorskim.

Publikacja oraz kopiowanie treści prezentowanych na stronie wymaga uprzedniej zgody administratora bloga przesył.pl

Administrator bloga zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności.