Nowe linie energetyczne w specustawie przesyłowej

W ubiegłą sobotę ( 8 kwiecień 2017 r. ) weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zwaną również „specustawą przesyłową”.

Zmiana ustawy nie wprowadza żadnych poprawek co do sposobu prowadzenia postępowania związanego z budową strategicznych linii przesyłowych. Rozszerza ona jednak zakres kluczowych inwestycji o pięć nowych linii elektroenergetycznych:

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna.

Budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami (pomiędzy nacięciami linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów)

Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów – Tucznawa

Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice – Rożki.

Rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki – Kielce.

Ustawa zmieniła również zakres inwestycji „Modernizacja linii 220 kV Blachownia – Łagisza”. Przedmiotowe zamierzenie budowlane zawiera aktualnie nazwę jako „Rozbudowa lub przebudowa linii 220kV Blachownia – Łagisza.”

Przypomnieć należy, że ustawa określa zasady i warunki przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, a także źródła ich finansowania. Głównym celem ustawy jest umożliwienie sprawnej budowy linii przesyłowych, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.