Służebność przesyłu dla sieci wodociągowej

W jednym z poprzednich wpisów informowałem o wpływie zagadnienia prawnego do Sądu Najwyższego dotyczącego urządzeń wodociągowych. Przedmiotem pytania była kwestia czy możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu na potrzeby wodociągu na rzecz Gminy w przypadku jego wydzierżawienia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu.

Sąd Najwyższy w dniu 13 kwietnia 2017 r. w sprawie III CZP 3/17 podjął uchwałę zgodnie z którą:

„Właściciel nieruchomości, na której znajduje się sieć wodociągowa, może żądać ustanowienia służebności przesyłu obciążającej tę nieruchomość na rzecz gminy będącej właścicielem tej sieci także wtedy, gdy gmina wydzierżawiła sieć przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu (art. 305[2] § 2 w związku z art. 305[1] k.c.).”

Zapadłe rozstrzygnięcie należy ocenić jako pozytywne i wcale nie chodzi mi o korzyściach płynących dla właścicieli nieruchomości. Przede wszystkim Sąd Najwyższy, przychylił się do literalnej wykładni art. 3051 Kodeksu cywilnego, co nie jest regułą 🙂 A zatem ustanawiamy służebność przesyłu na rzecz właściciela urządzeń już wybudowanych lub tych które mają zostać wybudowane. Nawet jeśli Gmina korzysta ze swoich urządzeń tylko „pośrednio”.

Zaprezentowana wykładnia prawa jest kontynuacją poglądów zaprezentowanych już w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie IV CSK 144/15.

Orzeczenie ponadto pozytywnie wpłynie na praktykę. Dotychczas bowiem Sąd Najwyższy nie miał zbyt wielu okazji wypowiadać się w kontekście ustanowienia służebności na rzecz Gminy. Samorządowcy i właściciele będą mogli znacznie szybciej zakończyć swoje spory.

Na samo uzasadnienie poczekamy jeszcze kilka tygodni. Zapraszam zatem do zapoznania się z artykułem Rzepy w sprawie przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.